Consult of Second opinion Indien u een consult of second opinion wilt aanvragen bij Dr. D. Haverkamp of Dr. H.M. van der Vis in Xpert Orthopedie Amsterdam, vul dan het onderstaande formulier in. Er wordt dan zsm contact met u opgenomen. Wij streven ernaar u binnen een werkweek op de polikliniek te kunnen zien.
klik hier

De Heup specialisten

Dr. D. Haverkamp

Als heupspecialist ben in begonnen met een proefschrift over de behandeling van slijtage van de heup bij jonge patiënten onder Professor Renè Marti. In 2006 ben ik op dit onderwerp gepromoveerd. Echter niet iedere patient kan heup sparend behandeld worden en soms is een prothese nodig. Als full member van de European Hip Society (sinds 2011) kwam ik in aanraking met de voorste benadering via Bikini-incisie. In 2012 heb ik in Lucern mijn eerste ervaring hiermee opgedaan bij Prof Leunig, de uitvinder van deze techniek.

Dr. D. Haverkamp - Xpert Clinics Orthopedie
Dr. H.M. van der Vis

Gespecialiseerd in onder andere heup vervanging heb ik mijn opleiding net als mijn collega gevolgd onder leiding van Professor Marti in het AMC. Daarnaast ben ik gepromoveerd op aspecten van loslatingsprocessen van heupprothesen. In eerste instantie heb ik in de kinderorthopedie veel heupoperaties bij onder andere baby’s uitgevoerd in verband met aangeboren heupafwijkingen. Hierdoor had ik reeds veel ervaring opgedaan met de meer weefsel sparende voorste benadering van het heupgewricht via de liesplooi incisie. Deze benadering wordt nu door ons ook toepast bij plaatsing van heupprothesen bij daarvoor geschikte patiënten.

Dr. H.M. van der Vis - Xpert Clinics Orthopedie